Začuti sebe – Živi sebe III

»V tistih trenutkih življenja, ko čutiš izjemno veselje, si popolnoma usklajen z Izvorom v sebi. Tudi ko te neka zamisel močno privlači ali izjemno zanima, si popolnoma usklajen. Pravzaprav je tako, da bolje ko se počutiš, bolj si usklajeni z Izvorom – s tem kar resnično si.«

ZAČUTI SEBE – ŽIVI SEBE III, POTENCIALI DUŠE

 • Občutimo neobremenjenost in brezskrbnost v sebi
 • Občutimo, da so v nas le še pozitivna čustva
 • Prepričani smo in zaupamo, da se nas ne more dotakniti nobena negativnost, ker so v nas le pozitivna in  lepa čustva, zato se vse negativno avtomatično odbija
 • Odkrijemo in začutimo svoje bistvo, svoje jedro, svojo globino, svojo dušo
 • Bolje se začnemo zavedati ‘kdo v resnici smo’
 • Zavedati se začnemo svojega življenjskega poslanstva, bistva svojega življenja
 • Postanemo kreator svojega življenja
 • Počutimo se pomembne in častne
 • Občutimo hvaležnost do sebe in za življenje, ki ga imamo

 • Začnemo ‘poslušati’ svojo dušo – dopustimo ji, da izraža svoj namen, svoje potenciale
 • Občutimo, da je naša duša, da smo mi osvobojeni vsega starega, negativnega – občutimo svobodo, čistost (vse bolj občutimo in slišimo svojo dušo – sebe)
 • Občutimo lepote življenja, zavedati se začnemo, kako lepo je življenje
 • Občutimo še globljo ljubezen do sebe (brezpogojno ljubezen)
 • Občutimo brezpogojno ljubezen do vsega in vseh (zavedati se začnemo, da so tako ljudje kot situacije del naše rasti, našega dušnega razvoja; v naša življenja vstopijo, da nam pomagajo pri naši rasti)
 • Zavedati se začnemo da je vsaka situacija le izkušnja, ki je namenjena naši rasti in je del našega dušnega načrta
 • Globlje občutimo, vidimo in zaživimo življenje, zato nobene situacije ne občutimo kot težke, negativne, vemo, da smo vsemu kos, ni strahov, ni nikakršnih obremenitev
 • Dobimo ‘pokončno’ hrbtenico – začutimo svoj ponos
 • Zavedamo se svoje veličine, svojih modrosti
 • Zavedati se začnemo svojih uspehov, dosežkov
 • Občutimo varnost in zaupanje do življenja, do sebe in svoje prihodnosti.
 • Zavedati se začnemo, da si zaslužimo vse obilje življenja – izzvenijo blokade/strahovi do ‘dopustiti si sprejeti’ (dopustimo si sprejeti obilje na vseh področjih življenja), dopustimo si sprejeti vse lepo v življenje
 • Občutimo in zaživimo obilje na vseh področjih življenja
 • Negativni del ega obmolkne in začnemo sodelovati s svojo dušo – ‘poslušati’ začnemo svojo notranjost (posledično lahko izkoristimo svoje potenciale)
 • Okrepimo spolno energijo (če so blokade v spolnosti, se sprostijo – občutimo večja spolna sla)
 • V sebi občutimo le še ljubezen, svetlobo, občutimo, da vsaka celica sije in žari znotraj nas in izven nas

Ko je zaključena zadnja seansa, dobite nadaljnji potek odvijanja procesa do končnega cilja/končnih rezultatov ter datume pri katerih se bodo zopet pojavila preoblikovanja.

»Odločenost, da se boš nežno, pogosto in vztrajno nagibal vedno bolj v zaželeno smer, je resnično najboljši pristop k izboljšanju osebne vibracije.«